Prof. Dr.Safiye YılmazGöz Hastalıkları UzmanıMenüTürkçeProf. Dr. Safiye YılmazKlinik Telefon0232 459 5959Online Randevu
Prof. Dr. Safiye YılmazProf. Dr.Safiye YılmazGöz Hastalıkları Uzmanı

Excimer Lazer

Excimer lazer ameliyatı göze giren görüntünün daha net bir görüş için, retinaya düzgün şekilde odaklanmasını sağlamak amacıyla korneayı yeniden şekillendirir.

Excimer Lazer

Excimer Lazer (Göz Çizdirme) Ameliyatı

Excimer lazer ameliyatı, halk arasında yaygın olarak lazerle göz çizme ameliyatı veya lazer görme düzeltmesi olarak anılan, miyopi, hipermetropi ve astigmatın düzeltilmesi için bir tür görme kusuru düzeltme ameliyatıdır.

Excimer lazer ameliyatı göze giren görüntünün daha net bir görüş için, retinaya düzgün şekilde odaklanmasını sağlamak amacıyla korneayı yeniden şekillendirir. Excimer Laser, 193 nm dalga boyuna sahip UV lazerdir. 

Öncelikle gözdeki kırma kusurunun derecesi hesaplanır ve kornea yapısı korneal topografi denilen kornea haritası ve pakimetri dediğimiz kornea kalınlığı testleri ile ayrıntılı incelenir.

Excimer laser ile kornea yapısı bilgisayar destekli olarak tekrar şekillendirilerek hastanın gözlükten kurtulması gerçekleşmiş olur. Normal görüşe sahip gözlerde, kornea ışığı tam olarak gözün arkasındaki retina üzerine düşmesini sağlar. Ancak miyopi, hipermetrop veya astigmatizmde ışık tam retina üzerine değil farklı alanlara düşer ve bu da bulanık görmeye neden olur.

Çünkü görüntünün net olabilmesi için baktığımız cismin görüntüsü kornea ve lensten geçerek tam retina üzerine düşmesi gerekmektedir. Gözlükler veya kontakt lensler görmeyi düzeltebilir, ancak korneanın kendisini yeniden şekillendirmek de gerekli düzelmeyi sağlayacaktır.

Excimer lazer cerrahiyi niye düşünmeliyim?

 • Rahatlık - Artık kontakt lens siparişi vermek veya gözlük bakımı yapmaktan her sene gözlük yenilemekten sıkılmış olabilirsiniz. Yada taktığınız kalın camlı gözlükler nedeniyle görme kaliteniz çok iyi olmayabilir, gözlükleri taşımaktan yorulmuş olabilir yada kozmetik olarak beğenmiyor olabilirsiniz.
 • Kontakt Lens Sorunları - Bazı kişiler için kontakt lensler bir süre sonra tolere edilemez hale gelebilir.
 • Yaşam Tarzı - Sevdiğiniz aktif yaşam tarzını, gözlüklerle istediğiniz gibi yaşayamıyor olabilirsiniz.

Excimer lazer yöntemleri nelerdir?

Lasık: Görme kusurunu düzeltmek için en sık uygulanan lazer cerrahi yöntemidir. Kornea ön yüzde kornea ile bağlantılı bir kapakçık (flep) kaldırılır ve lazer kornea iç tabakasına uygulanır. Kaldırılan kapakçık ya bir mikrokeratom (bıçak) yada yine farklı bir lazer sistemi ile (femtosaniye lazer) kaldırılır.

En güvenli olanı femtosaniye lazer ile kaldırılan tekniktir ve bu tekniğe İLASIK denilmektedir. Lazerle kaldırılan flep tam istenilen kalınlıkta ve kopmadan güvenle, göze en az zarar veren yöntemle, en düzgün kesi yapılarak kaldırılmış olur.

Standart yöntem dışında iLASIK yönteminde kişinin kornea haritası çıkarılarak da kişiye özel tedavi ile gözlükten kurtulması sağlanır. Kornea orta tabakasına excimer lazer ile (buharlaştırma yöntemiyle) doku yeniden şekillendirmesi yapılır. İşlem bittikten sonra kaldırılan flep tekrar yerine yerleştirilir.

Fotorefraktif Keratektomi (Prk): Aynı yöntem korneası ince yeteri kadar flep kaldırmaya kornea kalınlığı müsaade etmeyen gözlerde yada özellikle gözde hiçbir iz istenmeyen durumlarda korneadan planlı bir flep kaldırılmaz sadece kornea üst yüzeydeki epitel tabakası alkol uygulanarak göz yüzeyinden sıyrılır ve yine excimer lazer kornea orta tabakasına uygulanır ve korneanın yeniden şekillenmesi sağlanır.

Yöntemde planlı bir kapakçık kaldırılmadığı için cerrahi sonunda yerine kapatılacak bir doku yoktur. Ancak kornea üst yüzeydeki sıyrılan doku (epitel) kendini yenileme yeteneğine sahip olduğu için 2-3 gün içinde kornea üst yüzeyinde yeniden aynı doku kendini yeniler. Bu doku yerinde olmadığı zaman sinir uçları açıkta kalacağı için ağrılı bir 2-3 gün geçebilir, bu süre geçene kadar kornea ön yüzüne cerrahi sonunda kontakt lens kapatılır, epitel kendini yenilediğinde kontakt lens alınır.

Lasek: Yine korneası ince olan kornealarda normalde kaldırılandan çok daha ince bir tabaka yine lazer yada bıçak yardımı ile kaldırılır ve excimer lazer kornea orta tabakasına uygulanır.

Femtosaniye lazer yardımıyla kaldırılan kapakçıklarda göze hiç dokunulmadığı için tüm işlemler baştan sona el değmeden yapıldığı için no-touch olarak adlandırılmakta ve daha güvenli bir teknik olarak hastalara sunulmaktadır.

Excimer lazer kimlere uygulanır?

Miyop, hipermetrop yada astigmatizması nedeniyle görme kusuru olan kişilerde kişinin isteğine bağlı uygulanan cerrahi tedavidir. Kişinin isteğine bağlı olmasına rağmen her göze excimer lazer uygulanamaz. Kişi 18 yaşını geçmiş olmalı, ki gözlük numaralarının durma yaşı 18 olarak kabul edilir ancak yine de kişinin son 2 yıldır gözlük numaralarının stabil olması önemlidir.

Kişinin göz tembelliği varsa hastaya bu konu hakkında bilgi verilerek bu ameliyatın sadece görme kusurunu düzeltme ameliyatı olduğu göz tembelliğini tedavi etmediği görme seviyesi gözlükle hangi seviyede ise ameliyat sonrası da gözlüksüz olarak aynı seviyede olacağı hastaya anlatılmalı

Hastanın kornea topografisi incelenerek herhangi bir kornea hastalığı olmadığından emin olunmalı. Kornea kalınlığı yapılacak ameliyatı kaldırabilecek düzeyde olmalı. Kornea kalınlığı pakimetri ile ölçülüp uygulanacak tekniğe karar verilir.

Excimer lazer kimlere uygulanmaz?

Excimer lazer konusunda son sözü doktorunuz söyleyecektir. Ancak aşağıdaki durumlarda excimer lazer ertelenir yada düşünülmez.

 • 18 yaşından küçükler,
 • Hamile veya emzirenlerde yada hormonal ilaç kullananlarda,
 • Gözlük reçetenizde son zamanlarda çok sık değişiklik varsa,
 • İnce veya keratokonus gibi düzensiz kornealarda,
 • Kontrolsüz glokom veya ileri kuru göz, üveit gibi göz rahatsızlıkları varsa,
 • Diyabet, lupus veya romatoid artrit gibi korneayı etkileyecek başka sağlık sorunlarınız varsa.

Göz çizdirme ameliyatı riskleri nelerdir?

Lazer ameliyatları tüm dünyada uygulanan en sık ve en başarılı ameliyatlar olmakla birlikte hiç bir ameliyat yada küçük müdahale için sıfır risk olarak bahsedilememektedir. Bu lazer ameliyatları için de geçerli olsa da tüm dünyada uygulanan ameliyatlar arasında en düşük risk grubuna sahip ameliyatlardandır. Yada gelişebilecek riskler kolayca tedavi edilebilecek niteliktedir.

Kuru göz: LASIK ameliyatı, gözyaşı üretiminde geçici bir azalmaya neden olur. Ameliyatınızdan sonraki ilk altı ay boyunca, gözleriniz iyileşirken alışılmadık derecede kuru hissedebilirsiniz. Göz kuruluğu görme kalitenizi düşürebilir. Göz kuruluğu için hastanın durumuna göre değişen sürelerde gözyaşı damlası önerebilir.

Parlama, haleler ve çift görme: Genellikle birkaç günden birkaç haftaya kadar süren ameliyattan sonra geceleri görmekte zorluk çekebilirsiniz. Artan ışık hassasiyeti, parlama, parlak ışıklar etrafında haleler veya çift görme fark edebilirsiniz. Ancak zamanla bu şikayetler düzelmekte yada belirgin şekilde azalmaktadır.

Yetersiz düzeltme: Lazerle planlanandan daha az bir düzeltme edilirse, umduğunuzdan daha iyi görme sonuçlarını elde edemezsiniz. Yetersiz düzeltmeler, miyop insanlar için daha yaygındır. Tekrar düzeltme uygun gözlerde bir yıl içinde başka bir LASIK prosedürü ile uygulanabilir.

Aşırı düzeltmeler: Lazerin planlanandan daha fazla düzeltme yapması da nadiren mümkündür. Aşırı düzeltmeler, eksik düzeltmelere göre düzeltilmesi daha zor olabilir. Ancak yine uygun gözlerde tekrar uygulanan lazerle düzeltme yapılabilmektedir.

Flep sorunları: Ameliyat sırasında arkaya katlanması, kırışması, enfeksiyon ve aşırı yırtık gibi komplikasyonlar olabilir. Katlanma yada kırışmalarda ertesi gün flep tekrar yıkanır ve yerine yerleştirilerek tedavi edilir. En dıştaki kornea tabakası (epitel) iyileşme sürecinde flebin altında anormal şekilde büyüyebilir, erken dönem takiplerde farkedildiği anda flep altındaki doku temizlenir gerekli ilaç tedavisi verilerek hasta yakın takiple izlenir.

Regresyon: Gerileme, görmenizin yavaşça orijinal reçetenize geri dönmesi yada daha az bir numara da olsa numaralarınızın geriye gelmesi söz konusudur. Bu daha az yaygın bir komplikasyondur. Ayrıca yapılan cerrahi teknikle cihazla ilgili değil sizin göz yapınızla ilgili bir durumdur.

Görmenin eskisinden daha kötü hale gelmesi: Çok nadir görülmekle birlikte gerekli tedavilere kontrollere uyulmadığında özellikle enfeksiyon kaynaklı görmenin eskisinden daha az kaldığı durumlar olabilmektedir.

Burada anlattıklarım genel excimer bilgisi içinde anlatılan risklerdir, ancak kendi rutin pratiğimde görmesini kaybeden yada kuru göz yada geçici ışık parlamaları dışında ameliyat sonrası sıkıntı yaşayan bir hastaya rastlamadığımı söylemem gerekir.

Lazerle göz çizdirme ameliyatına nasıl hazırlanmalıyım?

LASER'den önce tam bir göz muayenesi yapılacak, gözünüzün bu ameliyata uygun olup olmadığı değerledirilecek. Bu testler öncelikli olarak görme seviyeniz görme kusurunuz gözlük numaraları ve göz içi basıncını ölçmek için testleri içerir.

Kornea haritasını incelenir, kornea kalınlığı ölçülür, retina ve optik sinir incelenir gerekli görülürse göz bebeklerinizi genişletebilir ve ilave testler istenebilir. Ayrıntılı tıbbi geçmişiniz ve sistemik başka hastalığınız olup olmadığı araştırılır.

Sert gaz geçirgen kontakt lens kullanıyorsanız, değerlendirmenizden önce en az 3 hafta bu lensleri takmayın. Yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız değerlendirmeden en az 3 gün önce takmayın. Cerrahın reçetenizi gözden geçirebilmesi için gözlüklerinizi getirdiğinizden emin olun.

Excimer Lazer Fiyatları İzmir

Her göze uygulanacak lazer tekniği farklı olduğu için muayene öncesi excimer lazer fiyatı, göz çizdirme fiyatı vermek doğru değildir. Excimer lazer fiyatları İzmir hastanemizde lazer uygulayacak merkezin kullandığı teknolojinin yeniliğine, uygulanan cerrahi tekniğe ve uygulayan kişinin tecrübesine ve başarısına göre değişmektedir.

Excimer lazer sonrası nelere dikkat etmeliyim?

Excimer lazer yani göz çizdirme ameliyatı sonrası şunlara dikkat etmelisiniz.

 • Ameliyatın ilk 24 saati suyla temastan kaçınmalı ve gözlerinizi oğuşturmamalısınız.
 • Ameliyat sonrası için size verilen damlaları anlatıldığı şekilde eksiksiz olarak uygulamalısınız.
 • İş yaşamınıza 3.günden itibaren dönebilirsiniz. Ancak iş ortamınız tozlu ve sağlık koşulları açısından sıkıntı oluşturacak özellikteyse 1 hafta kadar uzak kalmanızda fayda var.
 • Sigara ve tozlu ortamlardan en az 1 hafta uzak kalınız.
 • Lazer sonrası 1 ay deniz havuz ve kaplıcaya girmeyiniz.
 • Lazer sonrası göz makyajınızı 1 ay boyunca yapmayınız sonrasında yapsanız dahi gözünüzü çok oğuşturarak çıkarmayınız.
 • Şiddetli ve yoğun ışıktan uzak durunuz. Lazer sonrası özellikle ilk günler ışık hassasiyeti olabilir, güneş gözlüğü kullanınız.
 • Özellikle ilk 2 hafta klimalı yada kuru ortamlarda bulunmayınız
 • Genelde ilk gün 3-4 saat sulanma batma hissi olabilir, ilk gün görme bulanıktır. 1. gün görmeniz normale döner.
Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
Prof. Dr. Safiye Yılmaz
Editör
Prof. Dr. Safiye Yılmaz
Göz Hastalıkları Uzmanı İzmir
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Konu ve Basından Videoları
Göz sağlığı, göz hastalıkları, göz hastalıkları tedavileri ve ameliyatları konusunda, konu anlatım videolarımı ve televizyon programlarımı aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Prof. Dr. Safiye YılmazProf. Dr. Safiye YılmazGöz Hastalıkları Uzmanı
0232 459 59590507 576 2310