Prof. Dr.Safiye YılmazGöz Hastalıkları UzmanıMenüTürkçeProf. Dr. Safiye YılmazKlinik Telefon0232 459 5959Online Randevu
Prof. Dr. Safiye YılmazProf. Dr.Safiye YılmazGöz Hastalıkları Uzmanı

Yaşlılarda katarakt ameliyatı riskli midir?

Yaşlılarda katarakt ameliyatı riskli midir?

Katarakt Nedir?

Katarakt her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte genelde yaşlılarda görülen ve göz içinde doğuştan sahip olduğumuz merceğin bulanıklaşması ve buna paralel görmenin bulanıklaşması ile karakterize bir hastalıktır.

Merceğimizin içindeki bir takım yapıtaşları vardır bunlardan en önemlileri proteinler ve sudur. Gözdeki proteinler, merceğin retinaya net görüntüler göndermesini engelleyen kümeler oluşturduğunda yada yapısal değişime uğradığında katarakt başlar. Yaşla birlikte lensin su içeriği azalırken suda çözünmeyen lens proteinlerinin (albuminoid) miktarı artar. Lens sertleşir, esnekliği (uyumun yaşla azalması) ve saydamlığı azalır. Yaşla lensin saydamlığının azalması aslında normal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır.

Yaşa bağlı ve diğer tıbbi durumlar lens içindeki dokuların parçalanmasına ve kümelenmesine neden olarak lens içindeki küçük alanları bulanıklaştırır. Katarakt gelişmeye devam ettikçe, bulutlanma yoğunlaşır ve merceğin daha büyük bir bölümünü içerir. Katarakt, görüntünün mercekten geçerken dağıtıp bloke ederek keskin şekilde tanımlanmış bir görüntünün retinanıza ulaşmasını engeller. Sonuç olarak, görüşünüz bulanıklaşır.

Katarakt Ameliyatı

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Bulanıklaşmış olan mercek alınır yerine aynı işlevi görecek yapay bir mercek takılması gerekir. Yaşla beraber oluşan kataraktlarda da aynı şekilde hastanın bulanıklaşmış doğal merceği alınır ve yerine yeni yapay mercek takılır. Takılacak bu merceğin cins hastanın isteği ve hekimin muayenesi sonucunda karar verilir.

Yaşlılarda Katarakt Ameliyatı Riski

Gençlerde hatta çocuklarda bile görülen katarakt rahatsızlığı ile yaşlılarda görülen kataraktın tedavisi aynı teknikle yapılır.

Yaşlılarda görülen kataraktın zamanlamasını belirlemek biraz hastanın insiyatifine kaldığı için ameliyat zamanlamasında bazen gecikmeler olabilmekte ve katarakt ne kadar çok gecikirse ameliyatta o kadar zorlanılmaktadır.

Normalde planlanan ideal katarakt ameliyat zamanlaması orta düzey katarakt dediğimiz evredir. Hastanın korkusu ile daha da geciktirilmiş evre kataraktlarda gözde ameliyat sırasında geçen süre uzamakta, süre ne kadar uzarsa göze ameliyat travması o kadar fazla olmakta buna paralel hastanın iyileşmesi bir o kadar uzun sürmektedir.

Yaşlı grup hastalarda gençlerden farklı olarak en büyük problem zamanlamanın bazen gecikmesi buna paralel risklerin artmasıdır. Ayrıca ileri yaş grubundaki hastalarda şeker gibi yara iyileşmesini geciktiren bir takım rahatsızlıklar da eklenebildiği için ameliyat iyileşmesi biraz daha gençlere göre zor olabilmektedir. Ancak bunların hiçbiri ameliyat açısından yaşlılarda ameliyat riskleri daha fazladır denebilecek boyutta istatistiksel anlamlı veriler şeklinde bilgiler değildir.

Katarakt ameliyatının her hastada olabilecek bir takım riskleri elbette bulunmaktadır. Geç dönem kataraktlarda gözle daha fazla uğraşıldığı için ilk günlerde kornea ödemi riski daha fazla olmaktadır. Ancak bu ödem 3-5 gün tedavi sorası toparlamakta ve hasta sağlıklı görüşüne biraz daha geç olmakla beraber tekrar kavuşmaktadır.

Yine çok bekletilmiş kataraktlardaglokom riski artmakta hem katarakt hem de glokom ile uğraşılmak zorunda kalınmaktadır. Ayrıca katarakt ameliyatlarının en büyük korkulan riski enfeksiyondur. Bu genel ortalamaya bakıldığında tüm dünya ülkelerindeki çalışmalarda 10.000 de 1-2 gibi rsikten bahsedilmektedir, ancak çok ciddi hastane sterilizasyonları tek kullanımlık malzemelerle gerekli antibiyoterapinin kullanılması ile bu riskler nerdeyse günümüzde hiç görmediğimiz tehlikeler arasında kalmaktadır. Ancak şu da bilinen bir gerçek ki ameliyat ne kadar uzun sürerse göz ne kadar çok dış ortama açık kalırsa enfeksiyon riski de bir o kadar artmaktadır

Yaşlılarda Katarakt Ameliyatının Risklerinden Korunma

Tüm bu yazdıklarımdan da anlaşılacağı üzere yaşlılarda aslında katarakt ameliyatı riskleri gençlerden farklı değildir. En büyük fark yaşlıların korkarak bu ameliyatı geciktirmeleri özellikle aktif yaşantının içinde olmadıkları için azalan görmeleri ile idare edebildikleri için mümkün olan en geç dönemde bize başvurmaktadırlar. Bu da ameliyatın riskleri ile ilgili artışın nerdeyse tek sebebi olmktadır. Burada dikkat edilmesi gereken kataraktın görmenizi bulandırdığı erken dönemlerinde hekime başvurmanızdır.

Konu ve Basından Videoları
Göz sağlığı, göz hastalıkları, göz hastalıkları tedavileri ve ameliyatları konusunda, konu anlatım videolarımı ve televizyon programlarımı aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Prof. Dr. Safiye YılmazProf. Dr. Safiye YılmazGöz Hastalıkları Uzmanı
0232 459 59590507 576 2310